logo
...založeno 1992

O správě domů

 

Správa domů je profesně specializovaná činnost, která je definována velkým počtem legislativních pravidel, specifikovaných v řadě zákonů, vyhlášek, metodických pokynů apod. V současné době se jedná řádově o desítky předpisů, které vlastníka nemovitosti zavazují k určitým činnostem. Jejich nerespektování zpravidla znamená finanční sankce o vyvození další odpovědnosti ( §159 Nového občanského zákoníku).
V neposlední řadě neodborný výkon správy znamená nehospodárné nakládání s finančními prostředky vlastníků – například v oblasti dodávek  služeb spojených s užíváním bytů, finanční nesrovnalosti mezi vlastníky nebo nájemci, atd.
Sledování změn pracovních předpisů v oblasti bydlení a jejich aplikace je nutnou podmínkou kvalitního výkonu správy. 
Princip správy je založen na spolupráci vlastníka domu se správcem, který zajišťuje všechny činnosti nutné pro řádný chod domu. Současně připravuje podklady a informace tak, aby se vlastníci mohli kvalifikovaně rozhodovat o svém majetku.

Výkon správy domu je vykonáván na smluvním základě zpravidla formou Příkazní smlouvy, která komplexně pokrývá všechny povinnosti spojené s řádnou správou domu. Stručné vymezení obsahu naší správy uvádíme zde :  
       

 a) Technická činnost

 

Díky velkému počtu spravovaných bytů dosahujeme velmi příznivých cen oprav, nižších než při nahodilých, jednorázových výběrech dodavatelů oprav.

 b) Evidenční činnost

 c) Právní činnost

 d) Smluvní činnost

 e) Účetnictví

 f) Mzdová evidence