logo
...založeno 1992

Rozsah nabízených služeb

 

 

 

C E N O V Á     N A B Í D K A

Za výkon správy v celém rozsahu Příkazní smlouvy si účtujeme jednu pevnou částku za jednotku/měsíc  (jednotka  = byt nebo nebytový prostor).

Jednotková cena se vždy sjednává individuálně v závislosti na skutečném množství jednotek v domě a dalších specifických faktorech jako je velikost domu, stáří domu apod.

Dohodnutá cena je vždy cenou za komplexní správu Vaší nemovitosti a není v průběhu správy navyšována žádnými cenovými doplňky ani skrytými poplatky. Na rozdíl od tzv. ceny „skládané“, se kterou se můžete u některých správců setkat, a která je průběžně zvyšována podle okolností, je naše pevná cena transparentní. 

V případě zájmu o správu Vašeho domu kontaktujte jednatele :
Ing. Ladislav Žila   - mob.: 603 497 879 
Ing. Petr Romba    - mob.: 608 959 847 
e-mail: 
rklamia@rklamia.cz