logo
...založeno 1992

Tisková zpráva k problematice GDPR

tiskové oddělení, Úřad pro ochranu osobních údajů

Sdělení předsedkyně Úřadu k vyžadování souhlasu
Na základě poznatků z praxe a řady zveřejněných chybných interpretací se Úřad pro ochranu
osobních údajů vrací k tématu vyžadování souhlasu a varuje veřejnost, že vyžadování
souhlasu může být v řadě případů nadbytečné a v rozporu s obecným nařízením (GDPR).
Od účinnosti obecného nařízení jsou internet a e-mailové schránky lidí zaplaveny požadavky
na udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento stav potvrzují také stížnosti
zasílané Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Správci a zpracovatelé nadbytečně požadují po svých zákaznících – klientech souhlas se
zpracováním osobních údajů v případech služeb, které jsou běžně poskytovány na základě
zákona, smlouvy či jiného právního důvodu uvedeného v obecném nařízení. Jedná se
například o poskytování bankovních či telekomunikačních služeb.
V těchto případech poskytnutí služby nesmí být vázáno na udělení souhlasu. Vyžadování
souhlasu je proto nadbytečné, obtěžující a většinou i klamavé a zároveň je v rozporu
s obecným nařízením.
Ani pokud je zpracování založeno na souhlasu a lidé od jeho udělení očekávají určité výhody,
se zpracování nesmí přelít do stádia obchodování s osobními údaji a jejich přeprodávání.
Soukromí člověka není obchodovatelnou komoditou.
Mnou řízený Úřad se při své dozorové činnosti bude důsledně zaměřovat na okolnosti
získávání souhlasu a jeho náležitosti, zda byl získán v souladu s obecným nařízením, tzn.
svobodně, informovaně, transparentně, nedvojznačně a poctivě v přístupu k zákazníkovi – zda
klient věděl, k jakému účelu budou jeho osobní data použita a kým.

31.8.2018 převzato z ÚOOÚ